A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Óvoda 0001. kóddal megjelölt tanulmányi területére jelentkezett tanulók felvételi eredményei és ideiglenes rangsoruk megtekinthetők a következő táblázatban. A táblázatban szereplő diákok mindegyike felvételt nyer iskolánkba.

Felvételi Rangsor

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2020. március 19-20. között az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítására van lehetőség.

 

A Waldorf pedagógia egy olyan 100 éves múlttal és tapasztalattal rendelkező reformpedagógiai irányzat, melyen alapulva mára már több mint 1200 waldorf iskola működik világszerte. Mindegyik iskola elkötelezett az egyes gyermek egyéniségének és tehetségének felismerése és elismerése mellett.


 

A Tiszta Forrás Waldorf Gimnázium az államilag elfogadott Waldorf kerettanterv alapján működik.

A színes tanterv révén, a közismereti tárgyak oktatását (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika …), művészeti nevelés és gyakorlati oktatás egészít ki. Kiemelt hangsúlyt kap az idegen nyelvek oktatása, két idegen nyelvet tanulnak diákjaink.  A lexikális tudás átadása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók személyiségének kibontakozására. A 12. évet az úgynevezett „Éves munka” zárja, ami egy szabadon választott témában tartott előadás, művészi munkával színesítve. A 13. év az állami érettségire és felsőfokú felvételikre készít fel.

A Tiszta Forrás Waldorf Gimnázium tanárainak küldetése, hogy diákjai számára stabil, biztos kezdetet adjanak az ÉLEThez, hogy magabiztos, inspiráló, a környezete problémáira érzékeny és a problémákat kreatívan megoldani tudó egyénekké váljanak.

 

 

Miért választják sokan a Waldorf Gimnáziumot?

 

A Waldorf Gimnázium az a középiskola, ahol meg tud valósulni a fiatalok gondolkodásának, érzésvilágának és akaraterejének egységben és harmóniában történő fejlesztése. A Waldorf iskolában tanuló diákok megtanulnak önállóan gondolkodni, megtapasztalhatnak többféle művészeti területet, mindezt a tanulásuk megerősítésére.

 

 

Nyugodt, stresszmentes környezetben élhetik mindennapjaikat itt a diákok, akik megtanulnak együttműködni, egymást segíteni, támogatni, elismerni saját és társaik értékeit. A drámaelőadások, művészeti órák, projekthetek és a szociális gyakorlatok sok-sok élettapasztalatot nyújtanak és segítik az egyéniségek kibontakozását. A projektmunkák és a kooperatív tevékenységeknek köszönhetően igazi osztályközösségek alakulnak.

 

Iskolánk a diákjait az önismeret felé irányítja, megtanítva őket gondolkodni, és segíti őket, hogy független, kreatív, boldog felnőttekké váljanak.

 

 

A Waldorf Gimnáziumi oktatás alappillérei

 

 •          100 éves múlttal rendelkező reformpedagógia

 •          magasan kvalifikált tanárok

 •          idegen nyelvek oktatása magas óraszámban

 •          kompetencia alapú pedagógia

 •          tantárgyak integrációja

 •          kommunikációs képességek fejlesztése

 •          művészeti órák

 •          szociális képességek fejlesztése

 •          kooperatív feladatok

 •          drámapedagógia

 •          projektmunkák

 •          12. év végén éves munka un. „mestermunka” elkészítése

 •          egy teljes év (a 13.évfolyam) specifikusan az állami érettségire és a felsőoktatási felvételikre

 •          önállóságra való nevelés

 •          projekthetek (kézműves műhelyekben, szociális vagy közoktatási intézményben töltött munkaidő)

 •          országos átlagot meghaladó waldorf eredmények

 

 

Hogyan tudtok iskolánkba jelentkezni?

 

Intézményünkbe bármely Waldorf- vagy állami általános iskola nyolcadik osztályosa jelentkezhet. A jelentkezési szándékot a „Középiskolai jelentkezési lapon” rögzíteni kell.

Iskolánk adatai:

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 29-31.

OM: 202 699

Feladatellátási hely: 003

Tanulmányi terület: 0001

 

Gimnáziumunk felvételi eljárása

 

Iskolánk és a waldorf pedagógia megismerésére igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani az érdeklődő diákok és családok számára. Nyílt napokkal, egyéni beszélgetésekkel, óralátogatások lehetőségével szeretnénk információt adni számotokra.

 

 

Gimnáziumunkba a felvételi eljárás része a központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből, ezen felül a felvételi beszélgetések a szülőkkel és a diákokkal egyaránt.

 

Írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10.00.

Felvételi beszélgetések időpontja: 2020. március 09. és 13. között.

 

Gyere és látogass el Kiskunfélegyháza és Bács-Kiskun Megye első és egyetlen alternatív gimnáziumába, a TISZTA FORRÁS WALDORF GIMNÁZIUMBA, ahol kitárul előtted a világ, ahol a tehetséged kibontakozhat.

 

További információt Feketéné Csikós Szilvia intézményvezetőnél kérhettek a 0670/335-2166-os telefonszámon.

 

 

Gyakran Ismételt Kérdések

 

Milyen Gimnázium ez?

Waldorf Gimnázium (4+1 évfolyammal, 9-13. osztály).

 

Hol található?

Kiskunfélegyházán a Kossuth utca 29-31 szám alatt.

 

Ki a fenntartója?

Az alapító szülők által létrehozott Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület.

 

Mikor indult?

2019. februárjában megtörtént alapkőletétel után elkezdődött a tanárok pedagógiai munkája.

Az első évfolyam 2020. szeptemberében indul.

 

Milyen ütemben növekszik?

Felmenő rendszerben 5 év alatt épül ki.

 

Honnan várjuk a jelentkezőket?

Főként a Dél-Alföldi Régió waldorf és állami általános iskoláiból.

Közelgő események

Nincsenek események
FOOTER_LINK_TEXT