• Szeretettel köszöntünk a

    Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda honlapján!
  • "Az élet jó, az élet szép az élet igaz!"
  • „Az "alternatív iskola" nem speciális igényeket elégít ki, hanem a gyerekek szükségleteiből kiindulva minden gyermek iskolája.” (Vekerdy Tamás)
  • Nem kell az élményeket keresni; mindenütt ott vannak. (Rudolf Steiner)
  • Az ember a világot megismerve önmagára talál, és magát megismerve föltárul számára a világ. (Rudolf Steiner)
  • "Mi magunk legyünk az a változás, melyet látni szeretnénk a világban." (Mahátma Gandhi)
Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 

 

Még egy hét áll rendelkezésetekre a középiskolai felvételi vizsga megírásáig. Különleges esemény ez életetekben. Megmérettetés, ami valószínűleg nagy izgalommal tölt el Benneteket. A felvételi vizsga írása közben nyugodt körülményeket fogunk Nektek biztosítani betartva a járványügyi előírásokat, illetve a vizsga hivatalos szabályait is.
Kérlek olvassátok el figyelmesen az alábbiakat szüleitekkel együtt!

Érkezés időpontja: 2021. január 23-án 9.30 – 9.40
Helyszín: Tiszta Forrás Waldorf Gimnázium (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 29-31.)
Írásbeli vizsga kezdésének időpontja: 10.00 óra
-    Először magyar nyelvből töltitek ki a feladatlapot, majd 11.00 órától a matematika felvételi feladatlap következik.
-    Aki kérelmet nyújtott be, és időhosszabbításra jogosult, ők hosszabb vizsgaidővel számoljanak, ennek időtartamát a határozatban olvashatjátok.

Mit hozzatok magatokkal?
-    Minimum két darab kék vagy fekete tintájú tollat (nem radírozhatót), ceruzát, vonalzót a matematika tantárgyhoz.
-    Más segédeszközt, pl.: számológépet csak azok a diákok használhatnak, akik kérelmet adtak be matematika tartárgyból.
-    A felvételi vizsga alatt védőmaszkot nem kötelező viselni a teremben csak a tanároknak.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák időpontjai:
2021. január 28. 14.00 óra (érkezés: 13:45, helyszín és feltételek változatlanok), illetve
2021. február 05. 14.00 óra (érkezés: 13:45, helyszín és feltételek változatlanok).

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgát azon jelentkezők számára szervezünk,
-    akik az előző írásbelin alapos indokok miatt nem tudtak részt venni. Kérelmet és igazolást kell benyújtani az intézményképviselőnek (Mézes Mihály), az ő jogkörébe tartozik a kérelem mérlegelése és elfogadása.
-    A felvételi vizsgát megismételni nem lehet, minden tanuló csak egyszer írhatja meg a központi felvételi vizsgát.
-    Ha a felvételiző önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok (betegség, baleset stb.) miatt nem tudott a 2021. január 23-án megjelenni, az intézményképviselő engedélyével a 2021. január 28-ai pótnapon írhatja meg.
-    A központi írásbeli vizsga második pótnapján (2021. február 05.) kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik. A fentiek szerint tehát a kérelmet abba a vizsgaszervező intézménybe kell benyújtani, amely intézményben a tanuló jelentkezett a központi írásbeli vizsgákra.
-    A kérelem benyújtásának határideje 2021. január 29. napja 16 óra. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.

A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési határidők:
-    A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények - az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére.

-    A javított vizsgadolgozatok megtekintése: 2021. január 29-én 8.00 – 16.00


-    A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - a megtekintést követő első munkanapon 16 óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. (Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.)
-    A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét három munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevételt tevővel.
-    Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak.
-    A Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Hatékony és szorgalmas felkészülést kívánunk Nektek, várunk Benneteket szeretettel iskolánkban az írásbeli felvételi vizsga alkalmából! Bízzatok magatokban és a tudásotokban!
 

Kérdéseitekkel Árvai Évát kereshetitek a következő telefonszámon: 70/3352709

Közelgő események

Nincsenek események
FOOTER_LINK_TEXT