Az óvodai és iskolai élet szerves részét képezik a családokkal együtt megtartott ünnepek, amelyek a bensőségességen és a keresztény kultúrkör hagyományain és a természet évszakonkénti változásain nyugszanak. Minden ünnepre, iskolai eseményre (évnyitó, Szent Mihály nap, Advent, farsang, évzáró, stb.) jellemző a meghittségre törekvés, az egymásra és a közösségre figyelés igénye. A csoportszobában és a tantermekben az évszakasztal változásai is tükrözik az adott évszak hangulatát, az évkörön belüli ünnep jellegzetességét.

Ünnepeink:

 • A gyerekek születésnapja
 • Aratás, betakarítás, hálaadás
 • Szent Mihály ünnep
 • Szent Márton ünnep
 • Advent – Szent Miklós
 • Vízkereszt – Három Király időszaka
 • Farsang
 • A tavasz kezdőnapja
 • Húsvét ünnepe
 • Mennybemenetel
 • Pünkösd
 • Szent János ünnepe

A külső motivációs elemek mellőzésével elkerülhető a szorongás. Az iskolában a számonkérés és az értékelés is sajátos formában történik. Nincs bukás, valamint a hagyományos értelemben vett feleltetés és az ezzel járó osztályozás sem, de a gyerekek időről időre tudáspróbákkal és önállóan elkészített projektmunkákkal adnak számot az elsajátított ismereteikről. Tanítójuktól szöveges értékelést kapnak arról, hogy hogyan haladnak a fejlődés folyamatában. A szöveges értékelés rámutat az eredményekre és a hiányosságokra, útmutatást ad a továbblépéshez.
A tanítók a belső motiváció megteremtésével tartják fenn a gyerekek érdeklődését, úgy nevelnek, hogy a gyerekek ne azért tanuljanak, hogy ötöst, vagy éppen ne egyest kapjanak, hanem azért, mert a világ érdekes, tanulni jó. Úgy próbálnak hatni, hogy a gyermekekben folyamatosan éljen a vágy, hogy megismerjék a világot. Ahogy Vekerdy Tamás is fogalmazott: „Olyan iskolákra van szükség, ahol a gyerekek természetes érdeklődését nem fojtják el, ahol nem veszik el hitüket, hogy a világ és az ember megismerésre érdemes.”

Közelgő események

Nincsenek események
FOOTER_LINK_TEXT