A Waldorf pedagógiáról

100 éves a Waldorf Pedagógia. 100 évvel ezelőtt, 1919-ben alakult Stuttgartban, Németországban az első Waldorf iskola. Majd az elsőt követte a második, majd a harmadik, míg néhány év, illetve évtized alatt a Waldorfpedagógia nem csupán Európában lett az egyik legnépszerűbb alternatív pedagógiai irányzat, hanem mára már az összes kontinens országában működő iskolaként találjuk meg. 

A Waldorf-pedagógia a gyermekek egészséges fejlődése érdekében teljes mértékben tekintetbe veszi az életkori sajátosságokat, élményeken keresztül tanít, érzelmi biztonságot nyújt. A Waldorf iskolák jól tudják, hogy az óvodás gyerekeket nem kell felkészíteni az iskolára, az iskolának kell(ene) tudnia, hogy hozzá még óvodás gyermek érkezik, aki majd a következő egy-két-három évben válik igazán iskolaéretté, s addig is sok-sok mozgásra, játékra és mindennapos mesére van szüksége, az írás, olvasás és számolás tanulása mellett. A Waldorf iskolák legfontosabb nevelési elveinek egyike a gyermek személyiségének minél mélyebb és sokoldalúbb megismerése. Felfedezni a benne rejlő tehetséget, értékeket, talentumokat, ezeket gondozni, megadni minden lehetőséget azok kibontakoztatásához. Tapasztalatszerzés útján tanulnak itt a diákok. Nem véletlen nevezik a szív, a kéz és a fej iskolájának, mivel az intellektuális képzés mellett, egyaránt hangsúlyt fektet a művészeti nevelésre, és a gyakorlati ismeretek átadására is. A gyerekek a közismereti tárgyak tanulása mellett hangszereken zenélnek, táncolnak, varrnak, szőnek, barkácsolnak. Első évfolyamtól kezdve két idegen nyelvet tanulnak. Igazán életszagúan tapasztalhatják meg a mai világot. A felsőbb évfolyamokban már egyre nagyobb projektmunkákat készítenek a tanulók egyéni erősségeiknek megfelelően, s kihasználva a csoportos munka lehetőségeit. A Waldorf iskolát végzett diákok olyan önálló, kreatív és problémamegoldó felnőttekké válhatnak, akik megtalálják a helyüket a világban, akik harmóniában tudnak majd élni saját magukkal és környezetükkel egyaránt. A Dél-Alföldi Régióban Kiskunfélegyházán, Kecskeméten és Szegeden választhatják a Waldorf utat gyermekeik számára az arra nyitott szülők. 

Feketéné Csikós Szilvia

„A jó iskola a gyerekközpontú iskola. Amelyik nem a tananyagból indul ki, nem azt akarja átpréselni a gyerekanyagon, hanem a gyerekből, akit igyekszik megismerni, individuálisan is és életkora, életkori szükségletei szerint is. Ilyenek a reformpedagógiák iskolái, ilyenek az alternatív iskolák.”

dr. Vekerdy Tamás, pszichológus