Kapcsolatunk a szülőkkel

Kapcsolatunk a szülőkkel Az óvodában a szülőkkel szinte havi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot a szülői körökön, ahol az óvodai aktualitások mellett pedagógiai témákról, gyermeknevelési helyzetekről, kérdésekről is beszélgetünk. Minden évben szervezünk nyitó szülői kört az új családoknak, és iskolaérettséggel kapcsolatos tájékoztatót az iskola előtt állóknak. Ha lehetőségünk van rá, akkor intézményi szinten előadókat hívunk, akik […]

Jeles napok

Jeles napok „Az évkör tartóoszlopai az ünnepek” (Steiner)   Óvodánkban és az iskolánkban kiemelkedő jelentősége van az ünnepeknek. Nagyon sok családi, közös ünnepet élünk meg a gyerekekkel és a szülőkkel együtt. A Waldorf-ünnepek a katolikus ünnepkörön alapszanak, mégis évről-évre kicsit formálódnak, ahogyan bennünk is érik egy-egy ünnep szellemi háttere. Családi ünnepeink szeptemberben a Betakarítás ünnep, […]

Óvodai nevelés tevékenységi formái

Óvodai nevelés tevékenységi formái Az óvodánkban jellemző fő tevékenységi formák a szabad játék és az utánzáson alapuló tevékenykedés. A hét ritmusának megfelelően, az adott napnak megfelelő művészeti tevékenységet végzünk a gyerekekkel (rajzolás, méhviasz-gyurmázás, gyapjúkép készítés, cipó gyúrás, festés). Ezekhez a gyerekek többsége minden nap szabadon csatlakozik. A kötött, mindenki részvételével zajló foglalkozási forma a „székkör” […]

Pedagógiánkról

Pedagógiánkról Az intézmény és az óvoda pedagógiai programja a Rudolf Steiner által kidolgozott emberképen és Waldorf pedagógián alapszik. Óvodánkban nem az iskolára való felkészítés, a gyermekek legtöbbször a mai értelemben vett fejlesztése a fő pedagógiai cél. Természetesen itt is fejlődnek a gyermekek, a tevékenységeink, a tudatosan felépített napirendünk mind a gyermekek fejlődését szolgálják. A kisgyermek […]

Óvodánk küldetése

Óvodánk küldetése A Tiszta Forrás Waldorf Óvoda legfontosabb célja, hogy a Waldorf pedagógia emberismeretén alapuló gyermeki életkori sajátosságok, szükségletek figyelembe vételével alakítjuk ki a pedagógiai módszereinket, az óvodai életet. Célunk a gyermekek és felnőttek egyéni fejlődési útjának elősegítése. Olyan fizikai és nevelői környezet megteremtése, ahol minden gyermek megtalálhatja a számára szükséges ingereket hogy azzá válhasson, […]

A szülők tollából

A szülők tollából Miért szeretitek a Waldorf intézményünket? Azért szeretem a félegyházi Waldorf intézményt, mert itt úgy működünk ésélünk együtt, mint egy nagy család. Az élet iskolája számomra. Örülök, hogy akézimunka és a hangszerek szerepelnek az iskolai életben.   Szabadságra nevel „természetes” módszerekkel, ahol az út végén az iskolábólkikerülő ifjú biztosan, két lábon állva kezdi […]

Családi csomag

Gera Júlia 12. osztályos diák tollából, aki hetedikes korában a kémiaepocha során írta első novelláját.

Jéghegy a kertesházban

Gera Júlia 12. osztályos diák tollából, aki hetedikes korában a kémiaepocha során írta első novelláját.

A szabadságot a szívekben kell elültetni….

A szabadságot a szívekben kell elültetni… Egész Kiskunfélegyháza Petőfi-lázban ég, hiszen kétszáz éve született a lánglelkű költő, a magyar szabadságharcosok pedig 175 évvel ezelőtt fogtak fegyvert a hazáért. Az egykori, sokak által nagyra tartott Petőfi Sándor Iskola falai között jelenleg működő Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola és Gimnázium közössége témahetet szervezett az emlékezés, tudatosítás jegyében, […]