India-epocha

Tükre alul, színe felül,
álom a lét, így szenderül,
széttaszigál és összeköt,
híd a világ két partja közt.

 

Közbül illat, nyíló kehely,
víz tükrén a perc illan el.
Mi van kívül, ki van belül
Szirmán rózsás sejtelem ül.

(Buda Borsi)

„Az én birodalmam attól az öreg banjanfától eddig a szálafáig terjed. Gyönyörű birodalom. Belefér Indra fényes ege.”
(Illés Endre: Szávitri)

India epocha. 6 hét merülés. Tágulás. Lassulás.

Namaste – a bennem lévő Isten meghajlik a benned lévő Isten előtt.

A hangtál hangja. A tabláé. Szitár szóló.

Mandalák, selymek, szárik.

Jóga. Légzés – nyújtás. Érintés. Beszív – kifúj.

Ősi képek, archetípusok. A Pándu-fiak története. Sziddhárta Buddhává válása. Szávitri élete a Mahábháratából. Tisztaság. Lebegés. Katarzis.

Az Indiai Teaházunk. A termünk színes leplekben, mécsesek fényében. Mótyán Tibi tablajátéka és egy vendég önfeledten tánca. Kosárkákban Lajos Móni által készített indiai finomságok, kancsókban az illatos tea. A matracokon és székeken sutyorgók, merengők.

Indiai úti beszámoló Zsófi mamája: Edit jóvoltából.

Összegzésként pedig tematikus társasjátékok készítése – számonkérés helyett. És játék!

„..Árnyékatlan pusztaságon kelt át ez a vándor. Harapásnyi eledele sem volt, egyetlen korty italhoz sem jutott. Már nem hallott és nem látott, amikor az óriás mangó megállította. Csupa árnyék volt ez a fa, csupa ragyogó virág, s a virágok között csupa ízletes gyümölcs – még virágzott, s már gyümölcsöt érlelt. A gyökerekből, a kérgéből illat áradt, a koronájából varázslatos madárszó. „Mit kívánsz, vándor? Enni, inni kívánsz?” – szólalt meg váratlanul az óriás mangó. „Aludni!” – felelte a vándor. És nem is csodálkozott el, hogy a fa megszólalt, mert máris elaludt. Amikor végre felnyitotta a szemét, érezte, hogy a kemény föld teljesen elzsibbasztotta minden tagját. „Milyen jó lenne egy ágy! Egy kényelmes, puha ágy!” – sóhajtotta még félálomban. És máris lágy, dagadó selyemágyban feküdt a mangófa alatt. Mert ez az óriás mangó csodafa volt. Minden nyelven értett, minden varázslatot tudott. Istenek fája az ilyen fa, az ő hatalmukkal és erejükkel rendelkezik. A vándor dobogó szívvel, vacogva és rémülten feküdt a selyemágyban. Az emberek mindig megijednek az istenektől. De azután lassan-lassan mégis megnyugodott; megértette, hogy a mangó jószívű, és csak jót akar. És mert hatalmasan éhes volt, reménykedve felsóhajtott: „Ha ehetnék valamit…” Egyszeriben kis asztalkák között feküdt: kristálytálakon a legízletesebb ételek, kristályserlegekben zöld, sárga és piros italok csábították. A vándor evett és ivott – az ismeretlen ízektől szinte részeg lett. Részeg és merész. „Ha most egy szép lány jönne erre…” Még végig sem gondolhatta: pókhálóselymekben egy mennyei, tündérszép lány hajolt föléje: „Csókolj meg!” – szólt rá nyomban a vándor. A lány megcsókolta. „Vakard meg a talpamat!” – parancsolta még merészebben. És a tündér megvakarta a talpát. A vándor most elnyúlt az ágyon. Az ingerlő gyümölcsök között, az ismeretlen italoktól és a tündérlány csókjától elkábulva erősnek, hatalmasnak és csodálatosnak érezte magát, s így merengett: „Ha most egy tigris ugrana nekem, a tigris elől sem hátrálnék meg…” És a bokorból abban a pillanatban kiugrott egy sárga-fekete királytigris, s mert a vándor nagy elbizakodottságában nem ugrott fel a fa koronájába, a tigris óriásit hördülve, hatalmas ugrással a selyemágyra vetette magát, s karmos, puha mancsának egyetlen csapása rögtön végzett a vándorral.

A remete elhallgatott, és csak jó sokára szólalt meg:

Befejeztem, királylány. Befejeztem a vándor és a tigris történetét.
És miért mondtad el, te mindent értő, és mindent megmagyarázó bölcs? – kérdezte tőle Szávitri.
Mert a vágyról akartam egy történetet mondani. Vigyázz a vágyaidra.”

(Szávitri)

Béke.
Csönd.
Susogás.
Megérkezés.
Ágak közt bújik az ébredés.
Fény játéka a házfalakon.
Nem firtatom, csak nézem, hagyom.
Csak figyelem csöndben magam.
Lélegzem és nyújtom nyakam
az ég felé, a fény felé,
szél fújjon a hajam közé.
Talpam alá feszül talaj,
szívemig nő, engem akar
ez az egész nagy Létezés.
Béke.
Csönd.
Susogás.
Megérkezés.

(Buda Borsi)

„Az álomban mindenki egybeolvad, minden létező új létet kap. És itt, csak itt szabadul fel az is, ami igazán ártatlan, ami szép, amiből ez az egész nagy világ van. Ami sérthetetlen és elmúlhatatlan.” (Illés Endre: Szávitri)

 

Buda Borbála
osztálytanító