Óvodánk küldetése

A Tiszta Forrás Waldorf Óvoda legfontosabb célja, hogy a Waldorf pedagógia emberismeretén alapuló gyermeki életkori sajátosságok, szükségletek figyelembe vételével alakítjuk ki a pedagógiai módszereinket, az óvodai életet. Célunk a gyermekek és felnőttek egyéni fejlődési útjának elősegítése. Olyan fizikai és nevelői környezet megteremtése, ahol minden gyermek megtalálhatja a számára szükséges ingereket hogy azzá válhasson, aki ő valójában. Olyan támogató szellemi és fizikai tér kialakítása, ahol jó gyereknek és felnőttnek lenni, ahol a gyermekek, szülők, pedagógusok a saját tempójuk szerint fejlődhetnek, növekedhetnek, hogy majdan önmagukért, a társaikért, az emberiségért felelősséget vállalni tudó és akaró felnőttek váljanak belőlük, akik szeretik és elfogadják magukat, egymást, akik tevékenyen tudnak és akarnak részt venni a világban. „Így váljanak testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré. Képesek legyenek arra, hogy saját akaratukat, érzelmeiket és gondolkodásukat önálló és felelős életvitelre fordítsák, környezetüket ne visszautasítsák, hanem emberségesebbé tegyék.”(WOP, 2020)

A napi tevékenységek, ünnepkörhöz kapcsolódó előkészületek, az óvodai szokások, ritmusok segítik a gyermekek alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlődését.

Egy Waldorf intézmény nem csak gyermekeket, szülőket, pedagógusokat, közösségeket is nevel. Célunk a szülők, a családok szerepének erősítése a gyermeknevelésben szülők iskolája programsorozattal. Nemcsak gyermekközpontú, de családközpontú intézmény is kívánunk lenni, támogató környezetet biztosítva a szülőknek.

Célunk olyan szociális közösség megteremtése, ahol egymást segítve, támogatva nőhetünk, fejlődhetünk mindannyian. Tovább szeretnénk építeni, fejleszteni azt a szülői kezdeményezést, mely az önfenntartó közösség irányába mutat. (Pici piac, belső fogyasztói kör, javak és szolgáltatások közössége, belső körforgás, fenntarthatóság)

Számítunk az aktív szülői részvételre e közösség életének formálásában, alakításában, céljainak megvalósításában, az értékeink ápolásában, tovább örökítésében, terjesztésében.

Az iskolával szoros kapcsolatot ápolunk, hogy minél inkább biztosítsuk a gyermekek számára a szelíd óvoda-iskola átmenetet.