Természetmegfigyelés

Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell

Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zuzmarásak.

Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.

Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,

a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,

tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,

ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.

Nincs tananyag, ami fontosabb ennél. Porból lettünk, porrá leszünk – s a kettő közt mi másért lennénk itt, mint elmerülni a zöldben? Beszívni a létezés illatát. MOST nyílik, MOST zsendül! Most kell megélni – mert aztán vége lesz egyszer csak. És most kell erre a hullámzó mindenségre, az áramlatára hangolódni, mert műanyag és instant életünk kiürül enélkül.

A természet összehangba hoz, egyensúlyt teremt, megnyugtat – és nem utolsó sorban munkára serkent. A Waldorfban az Erdőjárás, a Kertművelés, a Növénytan és Állattan epochákhoz szervesen kapcsolódik – és átszőheti napjainkat. Ennek mértéke egy-egy iskola helyi adottságaitól és a tanítók beállítottságától is függ. Vannak falusi Waldorf-iskolák is, amelyekben kifejezett cél a saját veteményes, méhészet, fűszer- és gyógynövénykert permakultúra alapon, baromfik és kecskék, birkák tartása. Számomra rendkívül rokonszenves kezdeményezés ez, amikor is erdő-mező és kert a tanterem. Nálunk ez a városi környezethez mérten valósulhat csak meg, de az irányultság így is tapintható. Állattanepochán állattartó tanyákra jártunk, saját állatokat hoztunk az iskolába, sőt osztályállataink is lettek. A megfigyelésükbe egészen elmélyültünk, a személyes odafigyelés, kötődés mellett alapos kutatómunka és művészi munka is részét képezte a projektmunkáknak. Növénytan kapcsán is lettek apró kertecskéink a teremben, valamint egészen mély megélésünk a fákkal, amiről egy másik cikkben már írtam. Kertművelésben Tóth Adrienn egyengeti lépteinket a helyes úton. Az Erdőjárást pedig a kimoccanásainkkal igyekeztünk megvalósítani.

Elsőtől kezdve minél több „zöldet” csempészünk napjainkba. Kiskorukban még heti szinten jártunk a „lóúsztatóra”, ahol agyag golyókat gyúrtunk, nádból tutajt készítettünk, a buja növények közt bunkiztunk, fűben hemperegtünk és kacsákat, horgászokat, vagy csak a fodrozódó vizet figyeltünk. A napi játszóterünk is egy terebélyes fa ágai között bújt meg. Amikor a mostani iskolaépületünkbe költöztünk, a gyakori kirándulásoknak vége szakadt – de sokszor tartottam órát a mellettünk lévő parkban. Megfigyeltük és rajzoltuk a növényeket, hallgattuk a neszeket, és az észleletekből versek születtek. Futni, játszani jártunk ki mozgásórán, énekelni zenén, és egyáltalán: ha csak lehetett, kimozdultunk. Kirándultunk ősszel, tavasszal és nyáron, közeli és messzebbi helyekre, megjártunk csuda tájakat: pilisi és zempléni erdőket, hegyeket-völgyeket, a Balatont, a Mátyás -barlangot, Tőserdő vadregényes bozótjait. Sütöttünk kürtőskalácsot hajnalban erdő mellett rakott tűznél, magunk szerezte botokon. Kerestünk varázslatos kristályokat a hegyekben. Estünk-keltünk patakokon át. Korcsolyáztunk a nádas befagyott jegén. Építettünk búvóhelyeket az erdő mélyén. Eveztünk Tiszán és Holt-Tiszán. Egyensúlyoztunk meredélyek és szakadékok mentén – és kúsztunk 30 m-re a földfelszín alatt, a Föld gyomrában. Túráztunk napfelkeltét látni. Vagy egész egyszerűen, csak egy kis közeli utcában elcsendesedtünk 10 percre, és magunkba merülve befogadtuk a hangokat, az illatokat, fényeket…a benyomásokat: versek születtek belőle. A világot bejárhatjuk úgy is, ha nem veszünk észre közben semmit. De megélhetjük a teljességet az elszigeteltségben is. Mert befelé a távlat végtelen.

Tág a világ mint az álom.
Mégis elfér egy virágon.
(Weöres)

Szilágyi Domokos: Hegyek, fák, füvek

Hegyek, fák, füvek, ágak, harag-zöld, azúr menny, szívem rokonai,
kedvesek, emlékeimben látlak szelíden bólintani,
izmaim emlékeznek ernyedőn, erdők, titokösvények, farkas-szagúak,
lombkunyhók, égboltnyi lombfelhők, csukott szemű lombalagutak,
fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget,
róttam az erdőt, lépéseimből róttam nesz-betűket,
libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá,
nap vére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná,
nap vére hullott, elöntött a mindenség-fia-fény-suhogás,
szívemen, mint ághegyen mókus, ült a várakozás,
mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok
– pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott -,
a várakozás, hogy olvashassam remény-virág-betűitek,
s belém leheljétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek.
Hegyek, fák, füvek, erdők, harag-zöld, azúr menny, szívem rokonai,
kedvesek, emlékeimben látlak szelíden bólintani,
szelíden – ti vagytok a jóság -, meghitten – ti vagytok a csönd -,
jobbik felem tibennetek önmagát ismeri föl,
ti vagytok a béke: levegő, hogy lélegezhessék az emberiség,
ti vagytok a fegyver, védekezni, a halál ha újra kísért,
küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez,
a halál mihozzánk miattatok és érettetek türelmes,
ózonleheletű tájak, források, ti, erdők csillagai,
titeket hívtalak-hívlak-idézlek vidítani, segíteni,
ha ujjaim begyén kiillan az akarás, szememből fénytelen porba hull a fény,
ti élesztitek újjá, ti, gazdag szívűek, ha haldoklik is, a reményt,
tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet,
tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, füvek.
Hegyek, fák, füvek, ágak, harag-zöld, azúr menny, szívem rokonai,
titeket hívtalak-hívlak-idézlek vidítani, segíteni,
karcsú sziklák, szép fejűek, felhő-lépők, bátorítók,
szélben dzsiggelő bokorgyermekek, gondolkodó, felnőtt fenyők,
táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók,
szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők,
sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot –
simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok,
ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s – tanácstalannak – tanácsot ad,
ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad,
s biztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét,
üt is, hogy eddzen, izzítja küzdelmem tüzét,
ki hű hozzám, hogy hű maradjak és józan és fegyelmezett –
köszönöm nektek, hegyek és erdők, sziklák és lombok, fák, füvek.

Buda Borbála